Miljøplan for Rørvig Centret

Vi bestræber os på at belaste miljøet mindst muligt i vores daglige virke på Rørvig Centret. I nedenstående kan du læse om de konkrete miljøtiltag, vi har implementeret, og hvad I som gæster kan gøre for at være med til at skåne miljøet.

 

Vand

Vi aflæser vores vandforbrug en gang om måneden, så vi hurtigt kan opdage fejl som f.eks. et sprunget nedgravet vandrør. Ved indkøb af toiletter vælges der altid dobbeltskyl og et skyl på under 6 liter. Ved nyindkøbte vaskemaskiner m.m. vælger vi altid en maskine der er miljømærket. Brusere må ikke have et vandflow på over 10 liter pr. minut og vandhaner ikke over 8 liter pr. minut.

Opdager du dryppende vandhaner, utætte cisterner eller lign. må du endelig henvende dig i receptionen, så vi kan få udbedret skaden.

 

Vask og rengøring

Der er opsat sæbe- og shampoodispensere på alle værelser, og vi anvender kun sæbe, der har miljøcertifikat – såsom Svanemærket. Dette gælder også for vores rengørings- og vaskemidler. Desinfektionsmidler må kun bruges, hvor det er nødvendigt og med henvisning til gældende hygiejnelovgivning. Medarbejderne, der står for rengøring og vask, er alle informeret i den korrekte brug og dosering af produkterne. Papirhåndklæder og toiletpapir skal være fremstillet af ikke-klorbleget papir eller af miljømærket papir.

For at spare på både strøm og sæbe skifter vi ikke automatisk dit håndklæde eller sengetøj, når du bor her i flere nætter (medmindre du beder om det).

 

Affald

Vi sorterer affaldet i den udstrækning, der er mulighed for i området, og vi begrænser brugen af engangsservice.

Gæster kan aflevere papir og til genbrug.

 

Energi

Det samlede elforbrug bliver, ligesom vandet, aflæst en gang om måneden, så vi løbende har mulighed for at kontrollere for udsving og fejl. Der er installeret varmestyring, så vi kan slukke eller sænke varmen til 18 grader i de lokaler og værelser, der ikke bruges. Ventilationsanlæggets varmeflader samt varme- og køleflader rengøres jævnlig. Fedtfiltre og andet udstyr rengøres og vedligeholdes efter de tekniske anvisninger og hygiejnelovgivnings bestemmelser. Der er indført styring af ventilation så den nedreguleres/slukkes i fælles områder og køkken, når disse områder ikke benyttes. Køle-, frys og varmeskabe samt ovne er alle forsynet med intakte tætningslister. Ved nyindkøb af varmepumper og køleanlæg må disse ikke anvende CFC og HCFC som kølemiddel. Køleskabene slukkes i vores feriehuse, når disse ikke er i brug. Vi prøver at mindske brugen af unødigt lys, og vi anvender selvfølgelig altid lavenergi lysstofrør og lavenergipærer af energimærket A.

Hjælp os med at spare på strømmen ved at huske at slukke for lyset og varmen, når der ikke er brug for at have det tændt.

 

Fødevarer

Vi indkøber økologiske fødevarer for minimum 5 % af det samlede indkøb af fødevarer i kroner.

 

Rygning

Alle værelser og lokaler på Rørvig Centret er røgfrie, og vi har en rygepolitik for personalet.

 

Grønne arealer og parkeringsarealer

Vi anvender ikke kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler på Rørvig Centrets områder. Ukrudtsbekæmpelsesmidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, må dog benyttes der, hvor der er et lovkrav om bekæmpelse af specielle planter f.eks. Bjørneklo. Ved nyanskaffelse skal plæneklippere enten være eldrevne, køre på blyfri benzin, være hånddrevne eller miljømærkede. Kunstvanding med vand fra vandværk sker kun i tidsrummet 18:00 til 07:00.

 

Grønne aktiviteter

I receptionen finder du informationsmateriale om nærliggende naturområder, og vi kan henvise til en naturvejleder, hvis du har spørgsmål om områdes natur og brug for information om arrangementer. Der er desuden mulighed for at låne en cykel på stedet.

 

Administration

Ved nyindkøb af computere, printer og kopimaskiner vælges altid udstyr, der er miljømærket. Vi bruger kun brevpapir og kopipapir med miljømærke. ved produktion af egne tryksager,brochure eller andre publikationer er tryksagen altid miljømærket. 95 % af Rørvig Centrets elektroniske kontorudstyr er udstyret med standbyfunktion.